• 4a.jpg
 • bud_ol_05.jpg
 • 11b.jpg
 • ol_09_2018_18.jpg
 • 15.jpg
 • 1b.jpg
 • 2.jpg
 • marmur_06.jpg
 • 10c.jpg
 • 10.jpg
 • 11a.jpg
 • 1.jpg
 • 19.jpg
 • 3.jpg
 • 15a.jpg
 • 1a.jpg
 • bank_wol_08.jpg
 • 2b.jpg
 • dscn7339.jpg
 • 12.jpg
 • bud_ol_06.jpg
 • 20.jpg
 • 17.jpg
 • 7.jpg
 • bene_15.jpg
 • 10b.jpg
 • 9.jpg
 • 3a.jpg
 • 5.jpg
 • 11d.jpg

LUTY 2018

Email Drukuj PDF

22.02.2018 r.

Urodziny Pani Stefanii

Naszą placówkę traktujemy jak dom. Cieszy nas, że w podobny sposób podchodzą do tego nasi podpieczni. Nie na darmo potocznie mówi się o podobnych ośrodkach... dom opieki. Dla nas to słowo ma faktycznie duże znaczenie. Wiemy jak trudna jest dla obu stron: rodzin i ich bliskich - decyzja o konieczności umieszczenia w placówce osoby starszej i chorej - na pobyt stały. Zdajemy sobie sprawę, że najczęściej jest to decyzja racjonalna - będąca konsekwencję trudów opieki, a nie bezduszności. Troski o zdrowie, godne życie i wsparcie zabezpieczające bezpieczeństwo osoby starszej. Chcemy być postrzegani - jako dom, a nie do końca jak placówka opiekuńcza. Dlatego tak ważne stają się dla nas dni - ważne dla naszych pensjonariuszy. W wieku starszym - urodziny to wydarzenie. Dlatego cieszymy się, że możemy uczestniczyć w każdych urodzinach, każdego z naszych podopiecznych. Tym bardziej, gdy możemy je świętować w obecności rodziny oraz innych podopiecznych. Tak było i tym razem.

22 lutego obchodziliśmy 88 rocznicę urodzin Pani Stefani.

Na ręce jubilatki oraz rodziny składamy najserdeczniejesze życzenia urodzinowe - nie słabnącej pogody ducha, radości z każdego nadchodzącego dnia, dowcipu rozbawiającego wszystkich, którzy spotykają Pani Stefanię na swojej ścieżce dnia. Zdrowia życzymy i tradycyjnie 100 lat!!

 

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

14.02.2018 r.

AUDYT projektu "SPRAWNI. (AK)tywni.POTRZEBNI."

dofinansowanego przez m.st. Warszawa.

W dniu 14 lutego w siedziebie naszej organizacji przy ul. Oliwskiej 5 została przeprowadzona kontrola finansowa projektu "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI." „Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszych – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowanego w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Projekt to zadania publiczne realizowane na rzecz kombatantów w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r.

Kontrola dotyczyła 2 półrocza 2017 od czerwca do grudnia 2017 r. W ramach kontroli zostały sprawdzone wszystkie faktury, rachunki dotyczące wypłat osobowych oraz płatności za wykonane działania. Sprawdzono również zgodność zaksięgowanych faktur ze stanem konta (obciążenia związane z wykonywanymi działaniami w ramach realizowanego projektu). Zostały również zweryfikowane umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy wolontariackie oraz karty pracy potwierdzające realizację poszczególnych działań.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień. Inspektor realizująca kontrolę podkreśliła bardzo wysoką jakość realizowanych działań oraz jakość przygotowanych dokumentów potwierdzających realizację zadania (prawidłowość opisu, brak uchybień w kosztorysie rozliczeń finansowych, zestawieniach finansowych i kosztowych). Podkreślono profesjonalizm przygotowanych dokumentów oraz wysoki poziom merytorycznego przygotowania do kontroli - jakość  i przejrzystość dokumentacji (opisanie konta, opisanie zadań, opisanie przepływów finansowych oraz operacji finansowych na koncie w zgodności z dokumentami przygotowanymi do kontroli i opisem faktycznym). Podkreślono wysoką jakość realizowanych działań oraz dbałość o przejrzystość finansową realizowanego projektu.

Miło nam poinformować, że kolejny etap realizowanego projektu został zatwierdzony bez uwag. Tym samym nasze zadanie zostało skierowane do kolejnego etapu realizacji. Obecnie oczekujemy na kolejną transzę projektu.

 

 

Przypominamy jednocześnie, że projekt "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI." realizujemy od 2016 r. Zadanie ma na celu aktywizację psycho-społeczną, zapobieżenie samotności i wykluczeniu osób starszych – kombatantów, byłych żołnierzy AK i Powstania Warszawskiego - wskutek niemożności opuszczania przez nich miejsca zamieszkania wynikającego z wieku, choroby, ograniczeń ruchowych lub braku opiekuna wspomagającego ich możliwość poruszania się i spotykania z innymi ludźmi (np. praca członków rodziny uniemożliwiającą stała opiekę). Projekt ma stać się szansą na  wyciągnięcia osób starszych z domu, dzięki czemu nie będą skazywani na samotność, będą mobilizowani do wspólnej aktywności społecznej i fizycznej. Dla wielu z nich będzie to szansa na podniesienie jakości życia: poprzez (1) zapewnienie w projekcie ciepłego posiłku w trakcie 3 dni spotkań warsztatowych, (2) podniesienie sprawności fizycznej (zajęcia kinezyterapii dostosowane do potrzeb osób starszych z wykorzystaniem choreoterapii), (3) sprawności mentalnej i społecznej (zajęcia ogólnorozwojowe i spotkania z ciekawymi ludźmi), (4) rozwiązywanie doraźnych problemów psychofizycznych związanych np. ze starzeniem się, samotnością lub postępującymi dysfunkcjami psycho-fizycznymi (psycholog), (5) łagodzenia objawów bólu związanych z chorobą lub urazami będącymi konsekwencją uczestnictwa w działaniach wojennych (podstawy opieki paliatywnej) (6) utrzymanie kontaktów ze światem i poprawę jakości życia poprzez wspomaganie podstawowych czynności życiowych w ramach wsparcia domowego dla kombatantów niesamodzielnych pozostających w domu bez wystarczającej opieki (wsparcie domowe).

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2018 r.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

14.02.2018 r.

Spotkanie z pracownikami firmy "Accenture Operation Polska".

W dniu 14 lutego w placówce opiekuńczej przy ul. Oliwskiej mieliśmy niezywkłą przyjemność spotkać się z międzynarodowym zespołem pracowników pracujących w firmie Accenture. Accenture (d. Andersem Consulting) to jedno z największych na świecie przedsiębiorstw outsourcingowych i konsultingowych w dziedzinie zarządzania i technologii (w tym technologii informatycznych). W Polsce Accenture jest obecne od 1990 r. (najpierw jako Andersem Consulting). W 1993 r. powstało biuro w Warszawie. Obecnie Accenture Sp. z o.o. (Consulting) oraz Accenture Services Sp. z o.o. (ATS – Accenture Technology Solutions i BPO – Business Process Outsourcing) zatrudniają łącznie ponad 4000 osób. Dyrektorem Zarządzającym Accenture Sp. z o.o. jest Jarosław Kroc.

Jedną z charakterystycznych cech pracy tego ogromnego przedsiębiorstwa jest praca w międzynarodowych grupach w celu wymiany poglądów, tworzenia międzykulturowych grup wsparcia, ale też tworzenia międzynarodowych sieci powiązań i platform wymiany poglądów i technologii. Stąd w zespołach rozsianych po całym świecie obok grup narodowych, można spotkać wielu cudziemców. Nasza organizacja miała okazję gościć przedstawicieli: Bułgarii, Wietnamu, Hiszpanii, Maroko, Włoch, Brazylii oraz oczywiści Polski. W sumie w grupie znalazło się ponad 15 osób. W ramach spotkania mogliśmy wysłuchać mini koncertu na dwie gitary i ukulele. Wystapili przed nami dwaj młodzi Panowie z Brazylii i Maroka. Usłyszeliśmy utwory z repertuaru zespołów "MIster Big", "Guns & Roses", Boba Dylana. Niezwykłą niespodzianką było wykonanie PO POLSKU bardzo znanego utworu zespołu Perfect "Nie płacz Ewka".

 

Międzynarodowa grupa z firmy Accenture Polska ze specjalnie przygotowanym koncertem. Międzynarodowa grupa z firmy Accenture Polska ze specjalnie przygotowanym koncertem.
W repertuarze międzynarodowym - skład międzynarodowy: Brazylii oraz Maroka. W repertuarze międzynarodowym - skład międzynarodowy: Brazylii oraz Maroka.
W jednym ręku gitara w drugim ręku Ukulele. A chłopak... z Maroka. W jednym ręku gitara w drugim ręku Ukulele. A chłopak... z Maroka.
Międzynarodowa grupa z firmy Accenture Polska. Wśród nich przedstawiciele: Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Maroka, Wietnamu, Brazylii oraz Polski. Międzynarodowa grupa z firmy Accenture Polska. Wśród nich przedstawiciele: Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Maroka, Wietnamu, Brazylii oraz Polski.
"Nie płacz Ewka" na dwie gitary i głosy z Barazylii i Maroka. Ale... po polsku. "Nie płacz Ewka" na dwie gitary i głosy z Barazylii i Maroka. Ale... po polsku.
Przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Pan Jóżef z nowymi kolegami: z Brazylii i Maroka. Przyjaźń od pierwszego wejrzenia. Pan Jóżef z nowymi kolegami: z Brazylii i Maroka.

 

Spotkanie było zorganizowane w ramach korporacyjnych działań CSR firmy Accenture. CSR to społeczna odpowiedzialność biznesu (od ang. corporate social responsibility). Koncepcja ta opiera się na budowaniu strategii przedsiębiorstwa, uwzględniającej interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również  zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z grupami społecznymi i środowiskiem lokalnym, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej organizacji oraz ich innowacyjność. Zdajemy sobie sprawę, że działania CSR mają różne oblicza. Nas cieszy, że w przypadku całego zespołu Accenture są to działania szczere, nacechowane prawdziwym entuzjazmem i zaangażowaniem. Uśmiech, życzliwość, ciepłe słowa, prawdziwa radość i entuzjazm z obcowania z naszymi seniorami była dla nas prawdziwą radością i potwierdzeniem podejmowanych przez zespół działań. Lubimy takim wymiar działań CSR - których myślą przewodnią - jest autentyzm relacji i chęć dzielenia się swoją odmiennością. Oraz radość z poznawania innych.

Występ zakończyło wręczenie laurek Walentynkowych, wspólne zdjęcie grupowe oraz słodki poczęstunek - przygotowany przez naszych gości. Tradycyjne ciasto Bułgarskie z ciasta filo - jedno z serem, drugie z czekoladą.

 
Kartki walentynkowe przygotowane przez pracowników firmy ACCENTURE POLSKA. Kartki walentynkowe przygotowane przez pracowników firmy ACCENTURE POLSKA.
Kartki walentynkowe przygotowane przez pracowników firmy ACCENTURE POLSKA. Kartki walentynkowe przygotowane przez pracowników firmy ACCENTURE POLSKA.
Kartki walentynkowe przygotowane przez pracowników firmy ACCENTURE POLSKA. Kartki walentynkowe przygotowane przez pracowników firmy ACCENTURE POLSKA.
 

 

W imieniu wszytkich naszych podopiecznych oraz wszystkich pracowników, którzy brali udział w spotkaniu SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA na ręce całego zespołu, który przygotował dla nas spotkanie.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

08.02.2018 r.

Koncert Kapeli Folkowej "Góralska Hora".

W dniu 8 lutego w placówce opiekuńczej przy ul. Oliwskiej wystąpiła Kapela Folkowa "Góralska Hora". Na koncert zaprosiliśmy członków Światowego Związku Żołnierzy AK , którzy biorą udział w projekcie dofinansowywanym przez m.st. Warszawa, naszych podopiecznych wraz z rodzinami i opiekunami.

Zespół Góralska Hora jest folk kapelą muzyczną z polskich gór oraz ze Słowacji. Nazwa zespołu pochodzi od nazw szczytów górskich, określanych tak (hora) zarówno w Tatrach, w Beskidach, jak również w całych Karpatach.

Folk Kapelę Góralska Hora tworzą muzycy pochodzący z Polskich Gór (Szczyrk) oraz ze Słowacji.
Instrumentarium zespołu to: skrzypce, cymbały węgierskie, altówka, kontrabas. Zespół sięga także po oryginalne i unikatowe instrumenty góralskie takie jak:
trombita, róg pasterski, dudy, okaryna oraz różnego rodzaju piszczałki. Na naszym koncercie zespół wystąpił w 3osobym składzie: skrzypce, akordeon, kontrabas. Kapela hołduje rodzimej muzyce góralskiej Beskidów i Tatr w tradycyjnym, rozrywkowym oraz miłym dla ucha brzmieniu. W repertuarze odnajdziemy skoczne i żywiołowe utwory inspirowane melodiami polską góralszczyzną oraz utworami: słowackimi, węgierskimi, rumuńskimi, bałkańskimi, cygańskimi, żydowskimi.

 

Występ Folk Kapeli "Góralska Hora" ze Szczyrku. Występ Folk Kapeli "Góralska Hora" ze Szczyrku.
Występ Folk Kapeli "Góralska Hora" ze Szczyrku. Występ Folk Kapeli "Góralska Hora" ze Szczyrku.
Występ Folk Kapeli "Góralska Hora" ze Szczyrku. Występ Folk Kapeli "Góralska Hora" ze Szczyrku.
Występ Folk Kapeli "Góralska Hora" w składzie: kontrabas, skrzypce, akordeon. Występ Folk Kapeli "Góralska Hora" w składzie: kontrabas, skrzypce, akordeon.
Jazz po góralsku. Po raz kolejny artyści zasiedli przy naszym pianinie. Jazz po góralsku. Po raz kolejny artyści zasiedli przy naszym pianinie.
Góralskie granie z nutą jazzu. Góralskie granie z nutą jazzu.
Zachwycona publiczność w tym nasi goście: przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK. Zachwycona publiczność w tym nasi goście: przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK.
Występ Folk Kapeli "Góralska Hora" ze Szczyrku. Występ Folk Kapeli "Góralska Hora" ze Szczyrku.
Ukraińska "Dumka na dwa serca"... Ukraińska "Dumka na dwa serca"...
Brawa, oklaski, entuzjazm i wspólne śpiewanie "Hej bystra woda". Nasi podopieczni byli zachwyceni. Brawa, oklaski, entuzjazm i wspólne śpiewanie "Hej bystra woda". Nasi podopieczni byli zachwyceni.
Brawa, oklaski, entuzjazm. Nasi podopieczni byli zachwyceni. Brawa, oklaski, entuzjazm. Nasi podopieczni byli zachwyceni.
Pani Hania Stadnik (pseud. "Hanka") członek Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK (pierwsza z lewej) oraz Wiceprezes Fundacji Pani Barbara Marczak. Pani Hania Stadnik (pseud. "Hanka") członek Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK (pierwsza z lewej) oraz Wiceprezes Fundacji Pani Barbara Marczak.

 

Każdy koncert grupy Góralska Hora jest dużą dawką pozytywnej i skocznej muzyki. Mieliśmy przyjemność doświadczyć tego na żywo i faktycznie - muzyka porwała wszystkich. Wyśpiewano wspólnie "Góralu czy ci nie żal", "Bystra woda", "W murowanej piwnicy". Mogliśmy usłyszeć też dumki ukraińskie i skoczne węgierskie czardasze. Niektórym nogi same rwały się do tańca. Skończyło się na rytmicznym klaskaniu i bardzo głośnym śpiewaniu. Jesteśmy pewni, że taki koncert musimy jeszcze powtórzyć, bo tego rodzaju muzyka - tak bliska sercu każdego Polaka - nie często można usłyszeć na nizinach Mazowsza. Obiecaliśmy sobie kolejne spotkanie - żegnając się gromkim: HEJ!!!

A ponieważ koncert odbywał się w tłusty czwartek - wszystkich gości i naszych podopiecznych zaprosiliśmy na słodki poczęstunek: pączki i faworki.

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2018 r.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

07.02.2018 r.

Spotkanie z dziećmi z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem".

W dniu 7 lutego dzieci z gr. V "Pszczółki" Przedszkola "Pod Złotym Promykiem" przy ul. Suwalskiej 15 w Warszawie, odwiedziły naszych seniorów w Domu Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Oliwskiej 5. Spotkanie i przedstawienie było związane z minionym Dniem Babci i Dziadka. Dzieci zaprezentowały swój program artystyczny, w którym przedstawiły historię - babci i dziadka, które też kiedyś były dziećmi. Mogliśmy na bazie wyśpiewanych polskich znanych piosenek - prześledzić losy babci i dziadka - od dzieciństwa do teraźniejszości. W tle usłyszliśmy wyśpiewane przez dzieci polskie znane przeboje: "Przez Twe Oczy Zielone", "A wszystko to, bo Ciebie kocham", "Żono Moja". Panowała bardzo radosna atmosfera. Wielu z naszych podopiecznych śpiewało razem z dziećmi, klaskało. Uśmiechy nie schodziły z twarzy. Na koniec dzieci wręczyły własnoręcznie zrobione laurki ,a także częstowały dostojnych widzów słodyczami .

 

Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki".
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka".
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka".
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka".
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka".
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka: nawet dziadkowie - byli kiedyś dziećmi. Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka: nawet dziadkowie - byli kiedyś dziećmi.
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka".
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka".
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka". "Żono moja"... Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Przedstawienie z okazji "Dnia Babci i Dziadka". "Żono moja"...
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki". Laurki dla seniorów. Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki". Laurki dla seniorów.
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki". Poczęstunek z rąk małego artysty. Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki". Poczęstunek z rąk małego artysty.
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki". Pan Józef i mała "Pszczółka". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki". Pan Józef i mała "Pszczółka".

 

Dla każdej "Pszczółki" przygotowaliśmy prezentowe słodkości: rogalik, czekoladki i pyszny soczek. Każdy maluch otrzymał też pudełko ptasiego mleczka.

Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki".
Smacznego!!! Smacznego!!!
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki".
Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki". Dzieci z Przedszkola "Pod Złotym Promykiem". Grupa V "Pszczółki".

Jeszcze raz WSZYSTKIM DZIECIOM oraz przesympatycznemu gronu pedagogicznemu - serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

Fundacja Pomoc Potrzebującym

pomagamy i uczymy pomagać
 

 

 

Warszawska Złota Rączka dla seniorów 75+


 

PROJEKT "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI"

PROJEKT "Lek potrzebny od zaraz"

 

Lek potrzebny od zaraz”

PROJEKT "WARUNEK POWROTU"

WARUNEK POWROTU

Inicjatywa "WARTO BYĆ ZA" Kompanii Piwowarskiej IV EDYCJA 2009 r.

Projekt "SKAZANI nie STRACENI"

 norway,


Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt Przekroczyć Granice

EFS

Projekt  "PRZEKROCZYĆ GRANICE " - szansą na Twój rozwój

 

Współpracujemy z Bankiem Żywności w ramach programu PEAD


Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie