SIERPIEŃ 2018

środa, 22 sierpnia 2018 10:12
Drukuj

17.08.2018 r.

Nagranie audycji radiowej w cyklu "Społeczeństwo obywatelskie. Reaktywacja". 

W dniu 17.08. przedstawiciele Fundacji zostali zaproszeni do studia Polskiego Radio 24 na nagranie audycji prezentującej działalność, program i specyfikę działania organizacji. Program był nagrywany w ramach cyklu "Społeczeństwo Obywatelskie. Reaktywacja". Gospodarzem spotkania był autor cyklu, dziennikarz i publicysta: Maciej Woźniakiewicz.

W spotkaniu ze strony organizacji uczestniczyli: Jerzy KAMIŃSKI - Prezes Fundacji, Barbara MARCZAK - Wiceprezes Fundacji, Małgorzata MROCZEK - Koordynator Projektów Społecznych.

Tematem spotkania były historia powstania naszej organizacji, profil działalności i formy wsparcia, działania aktywizacyjne i opiekuńcze na rzecz osób starszych i niesamodzielnych oraz współpraca z jednostkami penitencjarnymi oraz aktywizacja psycho-społeczno osób osadzonych w kontekście ich pracy na rzecz seniorów.

 

W nagraniu audycji wzięli udział (od lewej): Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI, Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK, Koordynatorka Projektów Społecznych Małgorzata MROCZEK. W nagraniu audycji wzięli udział (od lewej): Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI, Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK, Koordynatorka Projektów Społecznych Małgorzata MROCZEK.
W nagraniu audycji wzięli udział (od lewej): Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI, Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK, Koordynatorka Projektów Społecznych Małgorzata MROCZEK W nagraniu audycji wzięli udział (od lewej): Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI, Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK, Koordynatorka Projektów Społecznych Małgorzata MROCZEK
W trakcie nagrania: Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI oraz Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK. W trakcie nagrania: Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI oraz Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK.
W trakcie nagrania: Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI oraz Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK. Gospodarzem programu był red. Maciej Woźniakiewicz. W trakcie nagrania: Prezes Fundacji Jerzy KAMIŃSKI oraz Wicepres Fundacji Barbara MARCZAK. Gospodarzem programu był red. Maciej Woźniakiewicz.

 

Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej, przyjaznej atmosferze w której mogliśmy przedstawić nie tylko profil swojej działalności, ale także nasze spojrzenie na sprawy dotyczące sprawowania opieki nad osobami starszymi (formy wsparcia i aktywizacji) i potrzebą włączenia społecznego osób wykluczonych - w tym byłych więźniów (działania na rzecz inkluzji społecznej).

Audycji można wysłuchać pod linkiem (podcast do odsłuchu audycji znajduje się po lewej stronie strony tytułowej):

https://www.polskieradio.pl/130/5558/Artykul/2179545,Fundacja-Pomoc-potrzebujacym-Skazani-pracuja-na-rzecz-osob-starszych-i-chorych

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

09.08.2018 r.

Zatwierdzenie sprawozdania częściowego (1 poł. 2018 r.) projektu

"SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI" dofinansowanego przez m.st. Warszawę.

W dniu 09 sierpnia została przeprowadzona kontrola finansowo/merytoryczna projektu "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI." „Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszych – byłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowanego w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Projekt to zadania publiczne realizowane na rzecz kombatantów w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r.

Kontrola dotyczyła 1 półrocza 2018 od stycznia do czerwca 2018 r. W ramach kontroli zostały sprawdzone wszystkie faktury, rachunki dotyczące wypłat osobowych oraz płatności za wykonane działania. Sprawdzono również zgodność zaksięgowanych faktur ze stanem konta (obciążenia związane z wykonywanymi działaniami w ramach realizowanego projektu). Zostały również zweryfikowane umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy wolontariackie oraz karty pracy potwierdzające realizację poszczególnych działań.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień. Inspektor realizująca kontrolę podkreśliła bardzo wysoką jakość realizowanych działań oraz jakość przygotowanych dokumentów potwierdzających realizację zadania (prawidłowość opisu, brak uchybień w kosztorysie rozliczeń finansowych, zestawieniach finansowych i kosztowych). Podkreślono profesjonalizm przygotowanych dokumentów oraz wysoki poziom merytorycznego przygotowania do kontroli - jakość  i przejrzystość dokumentacji (opisanie konta, opisanie zadań, opisanie przepływów finansowych oraz operacji finansowych na koncie w zgodności z dokumentami przygotowanymi do kontroli i opisem faktycznym). Podkreślono wysoką jakość realizowanych działań oraz dbałość o przejrzystość finansową realizowanego projektu.

Miło nam poinformować, że kolejny etap realizowanego projektu został zatwierdzony bez uwag. Tym samym nasze zadanie zostało skierowane do kolejnego etapu realizacji. Obecnie oczekujemy na kolejną transzę projektu.

 

Zatwierdzenie sprawozdania za 1 półrocze 2018. Projekt "SPRAWNI. (AK)twyni. POTRZEBNI" dofinansowany przez m.st. Warszawa. Zatwierdzenie sprawozdania za 1 półrocze 2018. Projekt "SPRAWNI. (AK)twyni. POTRZEBNI" dofinansowany przez m.st. Warszawa.

 

Przypominamy jednocześnie, że projekt "SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI." realizujemy od 2016 r. Zadanie ma na celu aktywizację psycho-społeczną, zapobieżenie samotności i wykluczeniu osób starszych – kombatantów, byłych żołnierzy AK i Powstania Warszawskiego - wskutek niemożności opuszczania przez nich miejsca zamieszkania wynikającego z wieku, choroby, ograniczeń ruchowych lub braku opiekuna wspomagającego ich możliwość poruszania się i spotykania z innymi ludźmi (np. praca członków rodziny uniemożliwiającą stała opiekę). Projekt ma stać się szansą na  wyciągnięcia osób starszych z domu, dzięki czemu nie będą skazywani na samotność, będą mobilizowani do wspólnej aktywności społecznej i fizycznej. Dla wielu z nich będzie to szansa na podniesienie jakości życia: poprzez (1) zapewnienie w projekcie ciepłego posiłku w trakcie 3 dni spotkań warsztatowych, (2) podniesienie sprawności fizycznej (zajęcia kinezyterapii dostosowane do potrzeb osób starszych z wykorzystaniem choreoterapii), (3) sprawności mentalnej i społecznej (zajęcia ogólnorozwojowe i spotkania z ciekawymi ludźmi), (4) rozwiązywanie doraźnych problemów psychofizycznych związanych np. ze starzeniem się, samotnością lub postępującymi dysfunkcjami psycho-fizycznymi (psycholog), (5) łagodzenia objawów bólu związanych z chorobą lub urazami będącymi konsekwencją uczestnictwa w działaniach wojennych (podstawy opieki paliatywnej) (6) utrzymanie kontaktów ze światem i poprawę jakości życia poprzez wspomaganie podstawowych czynności życiowych w ramach wsparcia domowego dla kombatantów niesamodzielnych pozostających w domu bez wystarczającej opieki (wsparcie domowe).

Działanie w ramach projektu „SPRAWNI. (AK)tywni. POTRZEBNI”. Budowanie aktywności społeczno-edukacyjnej osób starszychbyłych żołnierzy Powstania Warszawskiego - członków Światowego Związku Żołnierzy AK.” realizowane w latach 2016 – 2018 dzięki dofinansowaniu m. st. Warszawy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Zadania publiczne realizowane w obszarze współpracy Miasta st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi określone w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Umowa numer: PS/B/VI/3/10/235/2016-2018 z dnia 05.09.2016r. Ze środków na 2018 r.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

 

03.08.2018 r.

Spotkanie z Prezydent Warszawy Panią Hanną Gronkiewicz-Waltz.

W dniu 06.08. przedstawiciele Fundacji mieli przyjemność porozmawiać w trakcie bezpośredniego spotkania z Prezydent Warszawy Panią Hanną Gronkiewicz-Waltz. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło możliwych form współpracy pomiędzy m.st. Warszawą a naszą organizacją. Spotkanie było zorganizowane w kontekście otwarcia nowego skrzydła placówki opiekuńczej i możliwości dostosowania potencjału placówki do potrzeb miasta (np. zapotrzebowanie na łóżka o konkretnej specyfice i typie schorzeń).

W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Fundacji Jerzy KAMIŃSKI - Prezes Fundacji, Barbara MARCZAK- Wiceprezes Fundacji, Olga Kamińska. Ze strony Światowego Związku Żołnierzy AK z którym współpracuje nasza organizacja: Pani Hanna Stadnik - członek Zarządu. 

W trakcie spotkania udało nam się poruszyć kilka ważnych tematów: (1) zapotrzebowania miasta na zapewnienie opieki nad osobami o konkretnych typach schorzeń (np. osoby z chorobą psychiczną, z chrobami psychosomatycznymi), (2) możliwości dostosowania placówki do oczekiwań i potrzeb miasta, (3) form i rozmiaru ewentualnej współpracy w zakresie usług opiekuńczych, (4) wsparcia aktywizacyjnego i opiekuńczego dla byłych żołnierzy AK, (5) form wsparcia i inowacyjnych rozwiązań w impilikowaniu pomocy dla byłych kombatantów (6) innych form pomocy i wsparcia aktywizacyjno-edukacyjnego dla osób w podeszłym wieku z uwzględnieniem osób w wieku późnostarczym (np. z diagnozą choroby przewlekłej lub długoterminowej). 

Spotkanie było niezwykle owocne i pozwoliło obu stronom nie tylko na głębsze i bardziej efektywne poznanie swoich potrzeb i potencjału, ale - co najważniejsze - nakreślenie dalszych form możliwej współpracy. Współpraca będzie kontynuowana w ramach bezpośrednich rozmów naszej organizacji z dyrekcją i pracownikami Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.

opracowała: Małgorzata MROCZEK

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie